Reglement

Algemeen

 • Het is niet toegestaan om zelf alcohol mee te brengen op het terrein.
 • Het is op de velden verboden te roken.
 • Constatering van drugsgebruik of agressief gedrag kan tot diskwalificatie van het hele team leiden.
 • Indien er punten zijn waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooileiding

Het Toernooi

 • Het JND Toernooi is een mix van veld, zaal en straatvoetbal.
 • De teams moeten bij aanvang van de wedstrijd op het veld klaar staan: dus liefst enkele minuten voor aanvang aanwezig zijn.
 • Er wordt 6 tegen 6 gespeeld (inclusief doelman).
 • Er zijn geen grensrechters; de scheidsrechter bepaald of een bal in of uit is.
 • Ieder team bestaat uit maximaal 10 spelers
 • Spelers mogen maar voor 1 team uitkomen.
 • Indien 2 teams dezelfde kleuren hebben dient het thuisspelende team andere shirts aan te trekken, zonodig in overleg met de wedstrijdleiding. Er zijn hesjes in verschillende kleuren beschikbaar voor het geval dat er geen andere shirts ter beschikking zijn.
 • De wedstrijden duren 15 minuten
 • De thuisspelende ploeg trapt als eerste af
 • Een team dat 5 minuten te laat is verliest de wedstrijd met 5-0
 • Er mag uit alle posities gescoord worden.
 • De keeper mag de bal zowel bovenhands als onderhands uitgooien; direct over de middellijn uitgooien is toegestaan.
 • Keeper maakt hands = penalty
 • Geen buitenspel
 • Corners worden niet genomen
 • 3 corners = penalty
 • Penaltystip is op 7 meter van de goal
 • Indien de bal over de zijlijn gaat wordt deze ingetrapt in plaats van ingegooid
 • Slidings zijn ten strengste verboden
 • Alle spelhervattingen dienen binnen 5 seconden plaats te vinden, zoniet dan gaat de bal naar de tegenpartij.
 • Bij vrije trappen dient 3 meter afstand te worden genomen
 • De scheidsrechter kan een speler voor 2 minuten of voor de hele wedstrijd uit het veld sturen.
 • Uit het veld gestuurde spelers mogen niet vervangen worden.
 • Indien een speler voor de gehele wedstrijd uit het veld wordt gestuurd, dan beslist de toernooileiding of ditvoor de hele dag geldt of voor een bepaald aantal wedstrijden
 • Een team dat moedwillig de uitslag beïnvloedt wordt door de toernooileiding direct geroyeerd
 • Minimale Leeftijd is 18 Jaar.
 • Teams moeten zich 30 minuten voor de eerste wedstrijd bij de organisatie melden.
 • Begin en einde van de wedstrijden worden door de scheidsrechter en dus niet centraal aangegeven.
 • Een winstpartij levert drie punten op, een gelijkspel één
 • Heb begrip voor de scheidsrechter; die heeft dat ook voor jou.